Sesja Nr XV/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.12.2011 r.Uchwała Nr XV/96/11
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
Uchwała Nr XV/97/11
w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/30/11 z dnia 26 lutego 2011 roku dot. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Uchwała Nr XV/98/11
w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/29/11 z dnia 26 lutego 2011 roku dot. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013.
Uchwała Nr XV/99/11
w sprawie: zmiany uchwały Nr II/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XV/100/11
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2012.
Uchwała Nr XV/101/11
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia wykonywania zadania własnego Gminy Koniecpol dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Uchwała Nr XV/102/11
w sprawie: przystąpienia Gminy Koniecpol do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski".