Sesja Nr XIV/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 21.12.2011 r.Uchwała Nr XIV/89/11
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr X/60/11 z dnia 18.08.2011 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu ...
Uchwała Nr XIV/90/11
w sprawie: utworzenia jedoosobowej Spółki Miasta i Gminy Koniecpol pod nazwą Kotłownia Miejska w Koniecpolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uchwała Nr XIV/91/11
w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
Uchwała Nr XIV/92/11
w sprawie: nabycia działki zabudowanej położonej w Koniecpolu przy ul. Mickiewicza 26.
Uchwała Nr XIV/93/11
w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej z nieruchomością stanowiącą własność gminy.
Uchwała Nr XIV/94/11
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
Uchwała Nr XIV/95/11
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.