Sesja Nr XIII/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.11.2011 r.Uchwała Nr XIII/82/11
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Koniecpolu Starym w oddziałem przedszkolnym.
Uchwała Nr XIII/83/11
w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łysinach z oddziałem przedszkolnym w filię Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu.
Uchwała Nr XIII/84/11
w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudnikach z oddziałem przedszkolnym pod stowarzyszenie.
Uchwała Nr XIII/85/11
w sprawie: zmiany uchwały dot. podatku od nieruchomoŁci Nr XII/68/11 z dnia 10.11.2011 r.
Uchwała Nr XIII/86/11
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
Uchwała Nr XIII/87/11
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

Uchwała Nr XIII/88/11
w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji służących do naliczania podatków.
Załączniki:
Informacja: PDF, ODT, DOC
Deklaracja na podatek leŁny: PDF, ODT, DOC
Deklaracja na podatek od nieruchomoŁci: PDF, ODT, DOC
Deklaracja na podatek rolny: PDF, ODT, DOC