Sesja Nr XI/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.09.2011 r.Uchwała Nr XI/62/11
w sprawie: zmiany uchwały Nr X/60/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 sierpnia 2011 r. o likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Koniecpolu w celu jego przekształcenia w spłkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uchwała Nr XI/63/11
w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Koniecpol do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Uchwała Nr XI/64/11
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach na terenie gminy Koniecpol.
Uchwała Nr XI/65/11
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.
Uchwała Nr XI/66/11
w sprawie: zmiany uchwały budzetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
Uchwała Nr XI/67/11
w sprawie: przystąpienia do realizacji "Budowy Kompleksu Boisk Sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK-2012" w Koniecpolu przy Zespole Szkół nr 2 ul. Szkolna 17.