Sesja Nr VII/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 19.05.2011 r.Uchwa³a Nr VII/44/11
w sprawie: zmiany uchwa³y bud¿etowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.