Sesja Nr VI/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 27.04.2011 r.Uchwała Nr VI/39/11
w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach na terenie gminy Koniecpol.

Uchwała Nr VI/40/11
w sprawie: zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr VI/41/11
w sprawie: zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło.

Uchwała Nr VI/42/11
w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Miasta i Gminy Koniecpol.
Załączniki: 1 - herb, 2 - flaga, 3 - baner, 4 - pieczęcie

Uchwała Nr VI/43/11
w sprawie: nabycia działek niezabudowanych położonych w Koniecpolu.