Sesja Nr V/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 24.03.2011 r.Uchwała Nr V/35/11
w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol.
Załącznik: 1

Uchwała Nr V/36/11
w sprawie: sprzedaży części działki zabudowanej nr ewidencyjny 3121/1 położonej w Koniecpolu przy ul. Mickiewicza.

Uchwała Nr V/37/11
w sprawie: kupna działek nr ewidencyjny 1970/4, 1970/6 o powierzchni 1905 m2 położonych w Koniecpolu przy ul. Ogrodowej.

Uchwała Nr V/38/11
w sprawie: zmian budżetu na 2011 rok.