Sesja Nr IX/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 21.07.2011 r.Uchwała Nr IX/54/11
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku..
Uchwała Nr IX/55/11
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Uchwała Nr IX/56/11
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż kotłowni miejskiej wraz z siecią ciepłowniczą.
Uchwała Nr IX/57/11
w sprawie: uchyleni uchwały Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 27.04.2011 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za dostarczane ciepło.
Uchwała Nr IX/58/11
w sprawie: sprzedaży działek zabudowanych nr ewidencyjny 8597/10, 8597/2, 8597/5, 8597/12, 8597/13, 8597/9, 8597/14, 8597/15, 8597/16, 1507/8, 1507/15, 1507/16, 1507/12, 1507/11, 1507/10, 1507/14, 1507/26, 1507/24, 8404/1, 159/11 położonych w Koniecpolu i Radoszewnicy stanowiących mienie komunalne gminy Koniecpol na podstawie KW 62242, 64882, 78907, 76609, 66694, 75034, 65441, 65443, 66734, 79766, 79044, 48669, 74437 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Myszkowie ksiąg Wieczystych.
Uchwała Nr IX/59/11
w sprawie: zmiany do uchwały Nr XL/272/10 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji "Budowy kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK - 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu i Zespole Szkół Nr 2 w Koniecpolu.