Sesja Nr IV/2011 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.02.2011 r.Uchwała Nr IV/27/11
w sprawie: uchylenia uchwały dot. zaciągnięcia kredytu Nr III/19/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Uchwała Nr IV/28/11
w sprawie: uchylenia uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 Nr III/20/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Uchwała Nr IV/29/11
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarsta Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu w ramach PROW 2007 - 2013.

Uchwała Nr IV/30/11
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uchwała Nr IV/31/11
w sprawie: zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr IV/32/11
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr II/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Uchwała Nr IV/33/11
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol.
Załączniki: 1, 2

Uchwała Nr IV/34/11
w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.