Sesja Nr XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.07.2010 r.Uchwała Nr XXXVIII/256/10
w sprawie: nabycia działki niezabudowanej nr ewidencyjny 1865/13 o powierzchni 1645 m2 położonej w Koniecpolu przy ul. Działkowej.

Uchwała Nr XXXVIII/257/10
w sprawie: sprzedaży działki nr ewidencyjny 1974/17 i 1865/13 położonych w Koniecpolu przy ul. Działkowej.

Uchwała Nr XXXVIII/258/10
w sprawie: sprzedaży działki nr ewidencyjny 3368 położonej w Koniecpolu stanowiąca własność gminy na podstawie KW 85790.

Uchwała Nr XXXVIII/259/10
w sprawie: wykupu terenu od prywatnych właścicieli położonego w Koniecpolu w rejonie ulicy Słowackiego i Mickiewicza.

Uchwała Nr XXXVIII/260/10
w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały rady Miasta Ruda Śląska w sprwie likwidacji Przychodni rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.

Uchwała Nr XXXVIII/261/10
w sprawie: zakresu i formy przygotowywania informacji z wykonania budżetu gminy Koniecpol za I półrocze.

Uchwała Nr XXXVIII/262/10
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIII/227/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/263/10
w sprawie: ustalenia kosztu 1 godziny za wykonywanie usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XXXVIII/264/10
w sprawie: sprzedaży działki nr ewidencyjny 3078 położonej w Koniecpolu przy ul. Rynek 29.