Sesja Nr XXXVI/2010 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 15.04.2010 r.Uchwała Nr XXXVI/249/10
w sprawie: wyrażenia zgody na budowę kotłowni osiedlowej.