Sesja Nr XXXV/2010 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 23.03.2010 r.Uchwała Nr XXXV/242/10
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIII/227/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXV/243/10
w sprawie: zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXXV/244/10
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr XXXV/245/10
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr XXXV/246/10
w sprawie: nabycia działek niezabudowanych nr ewidencyjny 716, 752/1, 752/2, 2356 o powierzchni 0,4521 ha położonych w Koniecpolu

Uchwała Nr XXXV/247/10
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXV/248/10
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia