Sesja Nr XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 12.08.2010 r.Uchwała Nr XXXIX/265/10
w sprawie: zmiany uchwały rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXV/243/10 z dnia 23 marca 2010 roku dot. zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr XXXIX/266/10
w sprawie: zmian budżetu na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXIX/267/10
w sprawie: sprzedaży działki zabudowanej nr ewidencyjny 2558/2 położonej w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej.