Sesja Nr XXXIV/2010 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 17.02.2010 r.Uchwała Nr XXXIV/235/10
w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIV/236/10
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIII/227/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXIV/237/10
w sprawie: zmian w Statucie Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXIV/238/10
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXIV/239/10
w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Częstochowa w sprawie przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzib± przy ul.Mirowskiej w Częstochowie

Uchwała Nr XXXIV/240/10
w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala powiatowego im.dr B.Hagera w Tarnowskich Górach przy ul.Pyskowickiej 47-51

Uchwała Nr XXXIV/241/10
w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXX/208/09 z dnia 29 wrze¶nia 2009 r. w sprawie utworzenia i realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej