Sesja Nr XLI/2010 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 04.11.2010 r.Uchwała Nr XLI/273/10
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIII/227/09 z dnia 30.12.2009 roku.

Uchwała Nr XLI/274/10
w sprawie: Uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych.

Uchwała Nr XLI/275/10
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu.

Uchwała Nr XLI/276/10
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Uchwała Nr XLI/277/10
w sprawie: zprzedaży działki zabudowanej nr ewidencyjny 2558/2 położonej w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej.

Uchwała Nr XLI/278/10
w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Koniecpola na lata 2010-2015.