Sesja Nr XL/2010 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 23.09.2010 r.Uchwała Nr XL/268/10
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVIII/263/10 z dnia 29.07.2010 roku dot. ustalenia kosztu 1 godziny za wykonywanie usługi opiekuńcze.

Uchwała Nr XL/269/10
w sprawie: zbycia udziału Gminy Koniecpol w współwłasności działki nr ewidencyjny 3081 nr o powierzchni 701 m2 położonej w Koniecpolu ul. Rynek.

Uchwała Nr XL/270/10
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Częstochowa na prowadzenie zadania w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Koniecpol w Zespole Gimnazjów w Częstochowie przy ul. Krakowskiej nr 29.

Uchwała Nr XL/271/10
w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Koniecpol do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Uchwała Nr XL/272/10
w sprawie: przystąpienia do realizacji "Budowy kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK-2012" przy Zespole Szkół nr 1 w Koniecpolu i Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu.