Sesja Nr II/2010 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.12.2010 r.Uchwała Nr II/12/10
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2011.
Załączniki: 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Uchwała Nr II/13/10
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2011-2016.
Załączniki: 1, 2, 3, 4, 5

Uchwała Nr II/14/10
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXIII/227/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Załączniki: 1, 2, 3, 4

Uchwała Nr II/15/10
w sprawie: dopłat do jednostkowej ceny odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w 2011 roku dla zakładu budżetowego.

Uchwała Nr II/16/10
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Koniecpol z organiazcjami pozarządowymi na 2011.

Uchwała Nr II/17/10
w sprawie: zaopiniowania projektu Rady Miasta Częstochowa w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.

Uchwała Nr II/18/10
w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu.