Sesja Nr I/2010 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 02.12.2010 r.Uchwała Nr I/1/10
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Uchwała Nr I/2/10
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskie w Koniecpolu.

Uchwała Nr I/3/10
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Uchwała Nr I/4/10
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr I/5/10
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego.

Uchwała Nr I/6/10
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Ładu Przestrzennego.

Uchwała Nr I/7/10
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa.

Uchwała Nr I/8/10
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa.

Uchwała Nr I/9/10
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Uchwała Nr I/10/10
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.