Sesja Nr XXXII/2009 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 27.11.2009 r.Uchwała Nr XXXII/224/09
w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Koniecpol do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Uchwała Nr XXXII/225/09
w sprawie: przyjęcia projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXXII/226/09
w sprawie: realizacji modernizacji oświetlenia ulic w mieście i gminie Koniecpol