Sesja Nr XXXI/2009 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 12.11.2009 r.Uchwała Nr XXXI/210/09
w sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok

Uchwała Nr XXXI/211/09
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXV/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXXI/212/09
w sprawie: zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXXI/213/09
w sprawie: podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/214/09
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/215/09
w sprawie: dopłat do jednostkowej ceny odprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w 2010 roku dla zakładu budżetowego

Uchwała Nr XXXI/216/09
w sprawie: podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXI/217/09
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXI/218/09
w sprawie: opłaty targowej

Uchwała Nr XXXI/219/09
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Częstochowa na prowadzenia zadania w zakresie kształcenia uczniów z Gminy Koniecpol w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie przy ul.Krakowskiej nr 29

Uchwała Nr XXXI/220/09
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok

Uchwała Nr XXXI/221/09
w sprawie: przekazania nieruchomości zabudowanej budynkami OSP w miejscowości Stary Koniecpol i Radoszewnica

Uchwała Nr XXXI/222/09
w sprawie: przejęcia działek nr ewidencyjny 8595/4, 8597, 8593/3 znajdujących się w Koniecpolu przy ul. Szkolnej i Tarchalskiego bedących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Remontowo-Montażowych "KONIECPOL" S.A. w likwidacji

Uchwała Nr XXXI/223/09
w sprawie: sprzedaży działek nr ewidencyjny 8770/2, 8841/1, 4562/3, 2573/16 położonych w Koniecpolu przy ul. Kościuszki, Szkolnej, Pułaskiego i Armii Krajowej, o powierzchni 440 m2