Sesja Nr XXX/2009 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.09.2009 r.Uchwała Nr XXX/196/09
w sprawie: zmian w budżecie na 2009r.

Uchwała Nr XXX/197/09
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXV/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXX/198/09
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Uchwała Nr XXX/199/09
w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji na zakup motocykla

Uchwała Nr XXX/200/09
w sprawie: przystąpienia do realizacji "Budowy kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK-2012" przy Zespole Szkół nr1 w Koniecpolu i Zespole Szkół nr2 w Koniecpolu

Uchwała Nr XXX/201/09
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski"

Uchwała Nr XXX/202/09
w sprawie: upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań w celu pozyskania środków z Funduszy Ekologicznych oraz wykonania instalacji energii odnawialnych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Uchwała Nr XXX/203/09
w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Szkół w Koneicpolu ul. Mickiewicza 26 nr2

Uchwała Nr XXX/204/09
w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/190/09 z dnia 30.06.2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Koniecpol osobom tego potrzebującym oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Uchwała Nr XXX/205/09
w sprawie: nabycia działki niezabudowanej nr ewidencyjny 1283 położonej w Koniecpolu przy ul. Armii Ludowej z przeznaczeniem na drogę

Uchwała Nr XXX/206/09
w sprawie: sprzedazy działek nr ewidencyjny 7055,7057,7059,6202,6668 położonych w Koniecpolu stanowiących własność gminy na podstwie KW 55295, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie

Uchwała Nr XXX/207/09
w sprawie: potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XXX/208/09
w sprawie: utworzenia i realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej

Uchwała Nr XXX/209/09
w sprawie: przyjęcia: "systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2013 w Mieście i Gminie Koniecpol"