Sesja Nr XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.04.2009 r.Uchwa³a Nr XXVIII/181/09

Uchwa³a Nr XXVIII/182/09

Uchwa³a Nr XXVIII/183/09

Uchwa³a Nr XXVIII/184/09

Uchwa³a Nr XXVIII/185/09

Uchwa³a Nr XXVIII/186/09