Sesja Nr XXVII/2009 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 26.03.2009 r.Uchwa³a Nr XXVII/173/09

Uchwa³a Nr XXVII/174/09

Uchwa³a Nr XXVII/175/09

Uchwa³a Nr XXVII/176/09

Uchwa³a Nr XXVII/177/09

Uchwa³a Nr XXVII/178/09

Uchwa³a Nr XXVII/179/09

Uchwa³a Nr XXVII/180/09