Sesja Nr XXVI/2009 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 12.01.2009 r.Uchwa³a Nr XXVI/172/09