Sesja Nr XXV/2008 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30.12.2008 r.Uchwa³a Nr XXV/165/08 - Bud¿et gminy Koniecpol na 2009r.

Uchwa³a Nr XXV/166/08

Uchwa³a Nr XXV/167/08

Uchwa³a Nr XXV/168/08

Uchwa³a Nr XXV/169/08

Uchwa³a Nr XXV/170/08