Sesja Nr XXIV/2008 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 11.12.2008 r.Uchwa³a Nr XXIV/156/08

Uchwa³a Nr XXIV/157/08

Uchwa³a Nr XXIV/158/08

Uchwa³a Nr XXIV/159/08

Uchwa³a Nr XXIV/160/08

Uchwa³a Nr XXIV/161/08

Uchwa³a Nr XXIV/162/08

Uchwa³a Nr XXIV/163/08

Uchwa³a Nr XXIV/164/08