Sesja Nr XXIII/2008 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 13.11.2008 r.Uchwa³a Nr XXIII/143/08

Uchwa³a Nr XXIII/144/08

Uchwa³a Nr XXIII/145/08

Uchwa³a Nr XXIII/146/08

Uchwa³a Nr XXIII/147/08

Uchwa³a Nr XXIII/148/08

Uchwa³a Nr XXIII/149/08

Uchwa³a Nr XXIII/150/08

Uchwa³a Nr XXIII/151/08

Uchwa³a Nr XXIII/152/08

Uchwa³a Nr XXIII/153/08

Uchwa³a Nr XXIII/154/08

Uchwa³a Nr XXIII/155/08