Sesja Nr XXII/2008 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 09.10.2008 r.Uchwa³a Nr XXII/138/08

Uchwa³a Nr XXII/139/08

Uchwa³a Nr XXII/140/08

Uchwa³a Nr XXII/141/08

Uchwa³a Nr XXII/142/08