Sesja Nr XX/2008 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 21.08.2008 r.Uchwa³a Nr XX/127/08

Uchwa³a Nr XX/128/08

Uchwa³a Nr XX/129/08

Uchwa³a Nr XX/130/08

Uchwa³a Nr XX/131/08

Uchwa³a Nr XX/132/08

Uchwa³a Nr XX/133/08

Uchwa³a Nr XX/134/08