Sesja Nr XVII/2008 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.04.2008 r.Uchwa³a Nr XVII/111/08

Uchwa³a Nr XVII/112/08

Uchwa³a Nr XVII/113/08

Uchwa³a Nr XVII/114/08

Uchwa³a Nr XVII/115/08

Uchwa³a Nr XVII/116/08

Uchwa³a Nr XVII/117/08