Sesja Nr XVI/2008 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 03.04.2008 r.Uchwa³a Nr XVI/109/08

Uchwa³a Nr XVI/110/08