Sesja Nr XIX/2008 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 10.07.2008 r.Uchwa³a Nr XIX/123/08

Uchwa³a Nr XIX/124/08

Uchwa³a Nr XIX/125/08

Uchwa³a Nr XIX/126/08