Sesja Nr XII/2007 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 27.12.2007 r.Uchwa³a Nr XII/77/07

Uchwa³a Nr XII/78/07

Uchwa³a Nr XII/79/07

Uchwa³a Nr XII/80/07

Uchwa³a Nr XII/81/07

Uchwa³a Nr XII/82/07

Uchwa³a Nr XII/83/07

Uchwa³a Nr XII/84/07

Uchwa³a Nr XII/85/07

Uchwa³a Nr XII/86/07

Uchwa³a Nr XII/87/07

Uchwa³a Nr XII/88/07

Uchwa³a Nr XII/89/07

Uchwa³a Nr XII/90/07

Uchwa³a Nr XII/91/07