Sesja Nr XI/2007 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 29.11.2007 r.Uchwa³a Nr XI/76/07