Sesja Nr IX/2007 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31.10.2007 r.Uchwa³a Nr IX/55/07

Uchwa³a Nr IX/56/07

Uchwa³a Nr IX/57/07

Uchwa³a Nr IX/58/07

Uchwa³a Nr IX/59/07

Uchwa³a Nr IX/60/07

Uchwa³a Nr IX/61/07

Uchwa³a Nr IX/62/07

Uchwa³a Nr IX/63/07

Uchwa³a Nr IX/64/07

Uchwa³a Nr IX/65/07