bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Co i gdzie?

Zapraszamy do korzystania z platformy:

gdzie znajdują się wzory i formularze elektroniczne spraw,
które można załatwić w Urzędzie Miast i Gminy w Koniecpolu

Budynek UMiG Koniecpol:

PARTER
Nazwa: Nr pokoju:
Kasa 11
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Obsługa Rady Miejskiej 12
Sala Ślubów 15
Drogownictwo, Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Gruntami 15 A
BIURO INTERESANTA, Kancelaria, Działalność gospodarcza 17
Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
Podatek Akcyzowy, Komendant OSP
18
Sprawy Obywatelskie, Dowody Osobiste 19
Ochrona Środowiska 21
PIĘTRO I
Burmistrz 28
Dyrektor Biura 26
Sekretariat 27
Skarbnik 32
Kadry 33
Serwerownia / Informatyk 31
Budownictwo, Inwestycje - Kierownik 34
Podatki 30
Budownictwo, Inwestycje 24
PIĘTRO II
Księgowość UMiG, Odpady Komunalne 39
Przewodnicząca Rady Miejskiej 43
Sala Narad Rady Miejskiej 45
Pokój Kontroli / Radca Prawny 44
MGOPS - Kierownik 42
MGOPS - Pomoc Społeczna 41
MGOPS - Księgowość 40
MGOPS - Świadczenia Rodzinne 35
PIĘTRO III
Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie 46
Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie 47
Sala Sesyjna 51
Referat Usług Wspólnych 48, 49, 50
Dom Kultury w Koniecpolu 52

Wykaz pracowników:

L.p.

Imię i Nazwisko

Stanowisko

1

Ryszard Suliga

Burmistrz

2

Monika Starczewska

Skarbnik

3

Sebastian Musiał

Sekretarz

4

Gwidon Jelonek

Dyrektor biura

5

Marta Młyńska – Klimas

Inspektor ds. ochrony środowiska – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

6

Rafał Dziura

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospadarki Komunalnej, Rolnictwa i OŚ

7

Magdalena Bladziak

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa w Referacie GKRiOŚ

8

Mieczysława Kolan

Inspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

9

Dorota Jakubowska

Inspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

10

Ewelina Łuszcz

Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

11

Sławomir Woźniak

Inspektor ds. infrastruktury drogowej i utrzymania porządku w Gminie w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

12

Monika Smus

Młodszy referent ds. zagospodarowania przestrzennego i budownictwa w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

13

Monika Franiasz

Inspektor ds. kadr – kierownik Referatu Organizacyjnego

14

Jadwiga Pałęga

Specjalista ds. obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym

15

Magdalena Szkutnik

Inspektor ds. działalności gospodarczej w Referacie Organizacyjnym

16

Anita Kaczyńska

Młodszy referent ds. kancelaryjnych w Referacie Organizacyjnym

17

Artur Wieczorek

Informatyk

18

Karina Synowiec

Inspektor ds. wymiaru podatków - kierownik Referatu Podatkowego

19

Małgorzata Rutkowska – Kałuża

Inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Podatkowym

20

Aneta Bobrowska

Inspektor ds. wymiaru podatków w Referacie Podatkowym

21

Sylwia Kaczmarzyk

Inspektor ds. wymiaru podatku w Referacie Podatkowym

22

Renata Madej

Główny Księgowy w Referacie Finansowo - Księgowym

23

Czesława Myszkowska

Inspektor ds. księgowości budżetowej, Z-ca Skarbnika w Referacie Finansowo - Księgowym

24

Elżbieta Musiał

Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo – Księgowej

25

Sylwia Boudjema

Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo -Księgowym

26

Olga Chrzuszcz

Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowo - Księgowym

27

Iwona Przystańska

Kierownik Referatu Usług Wspólnych

28

Marena Ożarowska

Inspektor ds. oświaty w Referacie Usług Wspólnych

29

Wiesława Rutkowska

Specjalista ds. obsługi kadrowo – płacowej jednostek oświatowych w Referacie Usług Wspólnych

30

Anna Masłowska

Młodszy referent ds. księgowości budżetowej w Referacie Usług Wspólnych

31

Iwona Zatońska

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

32

Monika Ruta

Młodszy referent ds. obronności i zarządzania kryzysowego w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

33

Sławomir Gałwiaczek

Inspektor ds. obywatelskich i porządkowych w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania KryzysowegoOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 26.04.2019
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 27.03.2018
Dokument oglądany razy: 5 387