bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wybory samorządowe

ROK 2018
WYBORY SAMORZĄDOWE


ROK 2017
WYBORY UZUPEŁNIAJACE 
do Rady Miejskiej

 1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie nr DCZ-773-6/2017
  z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Koniecpolu
 2. Zarządzenie Wojewody Śląskiego Nr 268/17
  z dnia 21 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu w okręgu wyborczym nr 7
 3. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Częstochowie
  z dnia 21 września 2017 r.
 4. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
  z dnia 22 września 2017 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
 5. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Częstochowie
  z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
 6. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
  z dnia 17 października 2017 r.
 7. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
  z dnia 2 listopada 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu zarządzonych na dzień 10 grudnia 2017 r.
 8. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
  z dnia 2 listopada 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7
 9. Protokół z wyborów
  z dnia 10.12.2017 r.
 10. OBWIESZCZENIE Nr DCZ-775-6/2/2017 Komisarza Wyborczego w Częstochowie
  z dnia 11.12.2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu przeprowadzonych w dniu 10 grudnia 2017 r.

ROK 2016
WYBORY UZUPEŁNIAJACE 
do Rady Miejskiej

 1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie nr DCZ.772-1/27/2016
  z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Koniecpolu
 2. ZARZĄDZENIE NR 126/16 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
  z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu w okręgu wyborczym nr 15
 3. KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Częstochowie
  z dnia 20 kwietnia 2016 r.
 4. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
  z dnia 02 maja 2016 r. 02 maja 2016 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
 5. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie nr DCZ.7202-1/27/2016
  z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
 6. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
  z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wybor Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
 7. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
  z dnia 8 czerwca 2016 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15
 8. Protokół z wyrobów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu
  sporządzony dnia 17 lipca 2016 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Koniecpolu
 9. Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania do Rady Miejskiej w Koniecpolu
  sporządzony dnia 17 lipca 2016 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Koniecpolu
 10. OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Częstochowie
  z dnia 18 lipca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu przeprowadzonych w dniu 17 lipca 2016 r.
 11. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie
  z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu

ROK 2015
WYBORY UZUPEŁNIAJACE 
do Rady Miejskiej

 1. Zarządzenie nr 90/15 Wojewody Śląskiego z dnia 12 marca 2015 r.
  w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu w okręgu wyborczym nr 5
 2. Informacja o terminie zgłaszania Komitetów Wyborczych
 3. Obwieszcze Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol w sprawie okręgu wyborczego
 4. Postanowienie w sprawie powołanie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej
 5. Informacja na temat dyżurów Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej
 6. KOMUNIKAT - w sprawie losowania numerów list kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu
 7. KOMUNIKAT - o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu okręg nr 5
  zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r.
 8. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 30 kwietnia 2015 r.
  w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerze oraz granicy stałego obwodu głosowania wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
 9. OBWIESZCZENIE Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Koniecpolu z dnia 05 maja 2015 r.
  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu w okręgu wyborczym nr 5 zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r.
 10. Uchwała nr 3/2015 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Koniecpolu z dnia 05 maja 2015 r.
  w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r.
 11. INFORMACJA o spotkaniu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
 12. INFORMACJA o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
 13. ZARZĄDZENIE NR 34.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powołania przedstawiciela Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol do ochrony lokalu wyborczego w obwodzie nr 2 w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
 14. Uchwała nr 5/2015 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Koniecpolu z dnia 21 maja 2015 r.
  w sprawie odwołania członka komisji ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Koniecpolu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r.
 15. Uchwała nr 6/2015 Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
  z dnia 22 maja 2015 r.

  w sprawie powołania członka komisji do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Koniecpolu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r.
 16. INFORMACJA o dacie i godzinie otwarcia lokalu wyborczego
 17. OBWIESZCZENIE NR DCZ.772-5/18/2015 KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE
  z dnia 1 czerwca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koniecpolu przeprowadzonych w dniu 31 maja 2015 r.


2014
Wybory na Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
oraz do Rady Miejskiej

 1. Obwieszczenie o okręgach wyborczych
 2. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 19.09.2014
 3. Skład Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
 4. Informacja o DYŻURACH
 5. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 02.10.2014 w sprawie odwołania członków Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
 6. Informacja o zmianie składu Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
 7. Obwieszcznie o obwodach głosowania
 8. Komunikat o terminie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 9. Komunikat o terminie losowania numerów list kandydatów na radnych
 10. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
 11. Inforamcja o zebraniu Obwodowych Komisji Wyborczych
 12. Komunikat o wylosowanych numerach list
 13. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Koniecpolu
 14. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Koniecpola
 15. Informacja na termat Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych
 16. Zarządzenie w sprawie ochrony lokali wyborczych
 17. Obwieszczenie o zawieszeniu pracy TKW
 18. Uchwała TKW w sprawie II tury wyborów
 19. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA KONIECPOLA
 20. PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ
 21. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie pierwszej sesji Rady Miejskiej
 22. PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW II TURY GŁOSOWANIA NA BURMISTRZA KONIECPOLAOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 22.10.2018
Podpisał: Iwona Zatońska
Dokument z dnia: 01.09.2014
Dokument oglądany razy: 11 650