bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Co i gdzie?

Zapraszamy do korzystania z platformy:

gdzie znajdują się wzory i formularze elektroniczne spraw,
które można załatwić w Urzędzie Miast i Gminy w Koniecpolu

Budynek UMiG Koniecpol:

PARTER
Nazwa: Nr pokoju:
Kasa 11
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Obsługa Rady Miejskiej 12
Sala Ślubów 15
Drogownictwo, Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Gruntami 15 A
BIURO INTERESANTA, Kancelaria, Dziełalność gospodarcza 17
Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
Podatek Akcyzowy, Komendant OSP
18
Sprawy Obywatelskie, Dowody Osobiste 19
Ochrona Środowiska 21
PIĘTRO I
Burmistrz 28
Z-ca Buirmistrza / Sekretarz 26
Sekretariat 27
33
Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna 34
Skarbnik 32
Informatyk / Serwerownia 31
Podatki 30
Budownictwo, Inwestycje 24
PIĘTRO II
Księgowość, Odpady Komunalne, Centrum Integracji Społecznej 39
Przewodnicząca Rady Miejskiej 44
Sala Narad Rady Miejskiej 45
Pokój Kontroli / Radca Prawny 43
MGOPS - Kierownik 42
MGOPS - Pomoc Społeczna 41
MGOPS - Księgowość 40
MGOPS - Świadczenia Rodzinne 35
PIĘTRO III
Dom Kultury 45
Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie 46
Regionalne Centrum Doractwa Rolniczego 47
Sala Konferencyjna 51
Centrum Usług Wspólnych 48, 49, 50
Dom Kultury 52Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 27.03.2018
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 27.03.2018
Dokument oglądany razy: 4 157