bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Referaty

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą:

1. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, w skład którego wchodzą:

 • Burmistrz Miasta i Gminy;
 • Z-ca Burmistrz Miasta i Gminy;
 • Sekretarz Gminy;
 • Skarbnik Gminy;
 • Kierownik USC – funkcja pełniona przez Burmistrza;
 • Kierownicy Referatów Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.

2. Referaty Urzędu:

 • Referat Organizacyjny – OR;
 • Referat Finansowo-Księgowy – FN;
 • Referat Spaw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – SO;
 • Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych – ZP;
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – GKRiOŚ;
 • Referat Usług Wspólnych – RUW;

3. Samodzielne stanowiska pracy:

 • stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej – OSP;
 • stanowisko ds. Promocji i Rozwoju Gminy – P;
 • Radca Prawny – RP


Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 27.03.2018
Podpisał: Ryszard Suliga
Dokument z dnia: 18.12.2017
Dokument oglądany razy: 6 101