bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rada Miejska

KADENCJA 2014 - 2018:

Władzą ustawodawczą gminy jest Rada Miejska


Rada składa się z 15 radnych
Siedziba Rady: ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1. CHRZUSZCZ Aneta Urszula Przewodnicząca Rady Miejskiej
2. SWOJNÓG Jacek Michał Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
3. SZYMALA Mateusz Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
4. BOŻEK Agnieszka Anna Radny
5. CHOJNACKI Rafał Radny
6. CHRZUSZCZ Sławomir Augustyn Radny
7. DOMORADZKI Zbigniew Jan Radny
8. KLITA Przemysław Radny
9. KOZAK Andrzej Stanisław Radny
10. KRAWCZYK Barbara Radny
11. LAMCH Zbigniew Tomasz Radny
12. MACHERA Wojciech Grzegorz Radny
13. SATERNUS Dariusz Tomasz Radny
14. SKROBICH Wojciech Zenon Radny
15. ŚWIERCZYNA Dariusz Grzegorz RadnyWładzą wykonawczą gminy jest
Burmistrz Miasta i Gminy

Ryszard Suliga
Urząd Miasta i Gminy ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
KOMISJA REWIZYJNA

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1. CHRZUSZCZ Sławomir Augustyn
przewodniczący komisji
2. DOMORADZKI Zbigniew Jan członek komisji
3. SKROBICH Wojciech Zenon członek komisji
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1. SWOJNÓG Jacek Michał Przewodniczący komisji
2. CHRZUSZCZ Sławomir Augustyn członek komisji
3. KLITA Przemysław
członek komisji
4. KOZAK Andrzej Stanisław członek komisji
5. LAMCH Zbigniew Tomasz członek komisji
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I PRZESTRZEGANIA PRAWA

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1. SATERNUS Dariusz Tomasz Przewodniczący komisji
2. CHOJNACKI Rafał członek komisji
3. KRAWCZYK Barbara
członek komisji
4. SKROBICH Wojciech Zenon członek komisji
5. SZYMALA Mateusz członek komisjiKOMISJA FINANSÓW, BUDŻETU, INICJATYW GOSPODARCZYCH I ŁADU PRZESTRZENNEGO

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1. ŚWIERCZYNA Dariusz Grzegorz Przewodniczący komisji
2. DOMORADZKI Zbigniew Jan członek komisji
3. MACHERA Wojciech Grzegorz członek komisji
4. BOŻEK Agnieszka Anna członek komisjiOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 04.01.2018
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 06.06.2016
Dokument oglądany razy: 17 720