bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana informacji

Referaty

  1. Referat Administracyjno-Organizacyjny – AO, podległy bezpośrednio Sekretarzowi, obejmujący następujące stanowiska pracy:

a. Kierownik referatu:
- sprawy dot. zamówień publicznych - ZP
- sprawy dot. organizacji pozarządowych - NGO
- promocja miast i gminy/projekty - PP
b. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu – S,
c. Stanowisko ds. kancelaryjnych - K
d. Informatyk – INF,
e. Stanowiska obsługi:
- Sprzątaczka,
- w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,

  1. Referat Finansowo - Księgowy - FN, podległy bezpośrednio Skarbnikowi, obejmujący następujące stanowiska prac:

a. Kierownik referatu - Skarbnik
b. Stanowisko ds. księgowości budżetowej,
c. Stanowisko ds. wymiaru podatku,
d. Stanowisko ds. księgowości podatkowej,
e. Stanowisko ds. kasowych.

  1. Referat Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska – BIOŚ, podległy bezpośrednio Zastępcy Burmistrza, obejmujący następujące stanowiska pracy:

a. Kierownik referatu,
b. sprawy dot. ochrony środowiska - OŚR
c. Stanowisko ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego – BZ,
d. Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki wodno-ściekowej – IWŚ,
e. Stanowisko ds. drogownictwa i remontów- DR
f. Stanowisko ds. nieruchomości i mienia komunalnego – NM

  1. Referat usług wspólnych - CUW podległy bezpośrednio Skarbnikowi Gminy, obejmujący następujące stanowiska;

a. Kierownik - główny księgowy
b. Wieloosobowe stanowisko pracy – księgowy
c. Stanowisko pracy ds. rozliczeń jednostek oświatowych;
d. Stanowisko ds. obsługi kadrowo-płacowej;

  1. Samodzielne stanowiska pracy, podległe bezpośrednio Burmistrzowi:

a. radca prawny - RP,
b. pełnomocnik ds. informacji niejawnej – IN,
c. stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, wojskowości i obrony cywilnej –ZK,
d. Administrator Bezpieczeństwa Informacji – ABI,
e. stanowisko ds. informacji publicznej – IP
f. sprawy z zakresu archiwum – A,
g. zastępca Kierownika USC - USC,
h. sprawy dotyczące obsługi Rady Miejskiej - RM,
i. zamówienia publiczne - ZP

  1. Samodzielne stanowiska pracy, podległe bezpośrednio Zastępcy Burmistrza:

a. stanowisko ds. obywatelskich i porządkowych - SO,
b. sprawy dot. rolnictwa - ROL,
c. sprawy dotyczące ochotniczych straży pożarnych – OSP,
d. sprawy dot. przeciwdziałania problemom alkoholowym - PAOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 05.01.2017
Podpisał: Ryszard Suliga
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 449