bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet Miasta i Gminy Koniecpol na rok 2015

Uchwała Nr V/24/15
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2015


Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 21.03.2016 r.
w sprawie: wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Załączniki:
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok
Załącznik nr 1 do Sprawozdania
Załącznik nr 2 do Sprawozdania
Załącznik nr 3 do Sprawozdania
Załącznik nr 4 do Sprawozdania
Załącznik nr 5 do Sprawozdania
Załącznik nr 6 do Sprawozdania
Załącznik nr 7 do Sprawozdania
Załącznik nr 8 do Sprawozdania

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01,2015 r. do 31.12.2015 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu za rok 2015 r.

SPRAWOZDANIE analityczno opisowe z wykonania budżetu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół za 2015 rok

SPRAWOZDANIE opisowe za 2015 r z wykonania planu finansowego w Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu

SPRAWOZDANIE opisowe za rol 2015 z wykonania planu finansowego w OKSiR Koniecpol oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Koniecpol

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2015 rok SPZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu


Uchwała Nr 4200/VII/51/2016
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

w spawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koniecpola sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnegoOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 24.05.2016
Podpisał: Jadwiga Gwara
Dokument z dnia: 02.06.2015
Dokument oglądany razy: 3 750