bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Strategia rozwoju

Działając zgodnie z wymogami art. 8, 9 i 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r nr. 98 poz. 1071 t.j.) - Gmina Koniecpol zawiadamia o opracowaniu Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Koniecpola.
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Koniecpola jest do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu ul. Chrząstowska nr. 6A pokój nr. 24 w godz. 8,00 do 15,00, oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.koniecpol.pl. w dniach od 20. 10. 2010r. do 03. 11. 2010r.
Wnioski, uwagi do projektu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 03. 11. 2010r. w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska nr. 6A.

Projekt LPR: tutaj (dokument PDF).Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 30.11.2015
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 23.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 847