bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Starosty Włoszczowskiego

05.07.2024

W związku z prowadzonym przez tutejszy organ postępowaniem administracyjnym znak: GKN.6620.3.24.2024.EL w sprawie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków polegającym na wykreśleniu z ewidencji gruntów i budynków działki o nr 2293 położonej w obrębie ewidencyjnym Secemin gmina Secemin, informuję, że na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.
W związku z powyższym na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ustalam termin rozprawy administracyjnej na dzień 08-08-2024 roku o godzinie 10.00 w pokoju Nr 9 Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Odział Zamiejscowy ul. Chrząstowska 8, 42-230 Koniecpol.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Opublikował: Sebastian Musiał
Publikacja dnia: 05.07.2024

Dokument oglądany razy: 8
« inne aktualności