bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja GN.6831.26.2024

29.04.2024

o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w rejestrze gruntów i budynków oznaczonej jako działka nr ewid. 1950/2 o powierzchni 1,1523 ha położonej w obrębie Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto, powiat częstochowski, województwo śląskie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 29.04.2024

Dokument oglądany razy: 21
« inne aktualności