bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

20.03.2024

GN.6831.30.2023.2

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
zatwierdza

podział nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym (w ewidencji gruntów widnieje wpis: władanie, brak księgi wieczystej), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer ewidencyjny 67 o powierzchni 1,2575 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wąsosz, jednostka ewidencyjna Koniecpol Gmina.

Z działki numer ewidencyjny 67 wydziela się:
> działkęnr ewid. 67/1 o powierzchni 0,1411 ha,
> działkęnr ewid. 67/2 o powierzchni 1,1164 ha,
zgodnie z mapą z projektem podziału stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

Mapa dostępna do wglądu w UMiG Koniecpol, pok. 15A.

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 20.03.2024

Dokument oglądany razy: 62
« inne aktualności