bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE z dnia 29.09.2023 r.

06.10.2023

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., póz.1478)w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zawiadamia, iż w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na piętrzeniu wód rzeki Pilicy w km 255+360 oraz ich pobór i wykorzystanie dla potrzeb hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Okołowice wpłynęło podanie wnioskodawcy z dnia 17.08.2023 r. w sprawie zawieszenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Pełna treść obwieszczenia (dokumnent PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 06.10.2023

Dokument oglądany razy: 39
« inne aktualności