bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE z dnia 4.08.2023 r

17.08.2023

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., póz. 2625 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.J. Dz.U. z 2023 r., póz. 775 ze zm.), zawiadamia, iż zebrano całość materiałów i dowodów w prowadzonym na wniosek z dnia 29.07.2022 r. postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na piętrzeniu wód rzeki Pilicy w km 255+360 oraz ich pobór i wykorzystanie dla potrzeb hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Okołowice.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 17.08.2023

Dokument oglądany razy: 40
« inne aktualności