bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji z dnia 07.11.2022 r

15.11.2022

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2233 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2022 r., póz. 2000), informuje o wydaniu decyzji z dnia 07.11.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1061.2022.MS udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla FIBEE l Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Pilicy oraz przez wały przeciwpowodziowe telekomunikacyjnej linii kablowej w rurociągu osłonowym na działkach o nr ewid. 1514/1, 330/1, 330/2 obr. Wąsosz i działkach o nr ewid. 203/2, 206/1, 210/1, 214/1, 214/2 obr. Kuźnica Wąsowska oraz prowadzenie przez wody rzeki Pilicy linii kablowej w rurociągu osłonowym na działce o nr ewid. 355 obr. Kuźnica Wąsowska, grn. Koniecpol, pow. częstochowski, woj. śląskie.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 15.11.2022

Dokument oglądany razy: 22
« inne aktualności