bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

10.11.2022

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. póz. 1984 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. póz. 2000) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

"Budowa nowego przystanku Koniecpol Centrum" w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025".

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 10.11.2022

Dokument oglądany razy: 30
« inne aktualności